Nakope.sk - Agregátor inzerátov a inzertných portálov

Navigácia na stránke

Skočiť na obsah stránky
Skočiť na navigáciu
Skočiť na vyhľadávanie
Skočiť na koniec stránky

O projekte

 • NAKOPE.sk

  Inzertný agregátor

 • Čo je to?

  Webový portál pre zber, triedenie a vyhľadávanie inzerátov z viacerých inzertných portálov (agregátor).

 • Ako to funguje?

  Projekt Nakope.sk pristupuje k verejne dostupným dátam ostatných portálov.

  Inzeráty spracuje a uloží do vlastnej databázy.

 • Princíp

  Na obrázku: Princíp fungovania projektu.
 • Výhody pre používateľa

  Úspora času
  Jednotné grafické prostredie
  Podrobnejšie vyhľadávanie a kategorizácia
  Zvýraznenie vášho inzerátu po dohode

 • Výhody pre inzertné portály

  Bezplatná reklama, zvýšenie návštevnosti
  Spätné odkazy - zlepšenie PR a SEO
  Možnosť nezverejnenia údajov o inzeráte (nutnosť zobraziť ho na pôvodnom portáli)

Zoznam podsekciíNavigácia
Navigácia na stránke

Skočiť na začiatok stránky
Skočiť na obsah stránky
Skočiť na navigáciu
Skočiť na vyhľadávanie